Network

Headquarters address
Shinjuku-ku, Tokyo
Chiba office
Chiba-shi, Chiba
Chiba products center
Togane-shi, Chiba
Kanto-Daiichi Factory
Chonan-cho, Chosei-gun, Chiba
Kitakanto distribution center
Oyama-shi, Tochigi
Kanagawa distribution center
Minamiashigara-shi, Kanagawa
Nagoya distribution center
Komaki-shi, Aichi
Oosaka distribution center
kishiwada-shi, Oosaka
Kyushu distribution center
Yanagawa-shi, Fukuoka